โครงการสาธิตมวยไทยในภูฏาน

โครงการสาธิตมวยไทยในภูฏาน

วันที่นำเข้าข้อมูล 13 ก.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 13 ก.ค. 2566

| 1,464 view

สถานเอกอัครรราชทูต ณ กรุงธากา จัดโครงการสาธิตมวยไทยในภูฏาน ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2566 ที่ลานหอนาฬิกา กลางกรุงทิมพู โดยมีนางมาฆวดี สุมิตรเหมาะ เอกอัครราชทูตฯ และ Dasho Ugen Tsechup Dorji กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ กรุงทิมพู กล่าวเปิดงาน โดยมีปลัดกระทรวงการต่างประเทศภูฏานและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงฯ พร้อมด้วย Dasho Thrompon Ugyen Dorji นายกเทศมนตรีกรุงทิมพู เข้าร่วมด้วย และมีประชาชนชาวภูฏานเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 300 คน 

คณะครูและผู้สาธิตมวยไทยจากค่ายลานนาไฟท์ติ้งมวยไทยได้สาธิตการไหว้ครู ศิลปะแม่ไม้มวยไทย ฝึกสอนพื้นฐานและเทคนิค ตอบคำถามเกี่ยวกับแม่ไม้มวยไทย สลับกับการแสดงทางวัฒนธรรมของภูฏาน กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชาวภูฏานรู้จักมวยไทยในรูปแบบการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และการฝึกฝนทักษะการป้องกันตนเอง โดยการส่งเสริมศิลปะการป้องกันตัวแบบไทย (Fighting) เป็นการดำเนินการตามนโยบายส่งเสริมวัฒนธรรมของรัฐบาล 5F (Food, Film, Fashion, Fighting, Festival) ที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยให้เป็นที่รู้จัก 

ระหว่างวันที่ 26-27 มิถุนายน 2566 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดสาธิตมวยไทยให้แก่นักเรียนโรงเรียน Genekha Primary School ในกรุงทิมพู และโรงเรียน Shaba Primary School ในเมืองพาโร ซึ่งเป็นโรงเรียนภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดกิจกรรมสาธิตมวยไทยในศูนย์ฝึกมวยสากล ณ กรุงทิมพู มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 30 คน ส่วนใหญ่เป็นนักมวยสากลสมัครเล่นในสังกัดกองทัพบกภูฏาน และวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ได้พบหารือกับผู้บริหารศูนย์ออกกำลังกาย Fit Lab ในกรุงทิมพู เพื่อสนับสนุนให้ศูนย์ออกกำลังกายเปิดสอนออกกำลังกายโดยใช้มวยไทยเป็นสื่อกลาง  

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ