วันที่นำเข้าข้อมูล 19 Sep 2019

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 Nov 2022

| 30,086 view

Royal Thai Embassy, Dhaka

18 & 20, Madani Avenue, Baridhara, Dhaka-1212 Bangladesh
Tel: +880-2 58813260, +880-2 222264277, +880-2 222264279, +880-2 222264281
Fax: (880 2) 985 4280
E-mail: [email protected] / visa general enquiries: [email protected]
VISA INQUIRY (+880 18) 8220 8943
Official Facebook Page: RoyalThaiEmbassyDhaka