ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมนานาชาติ เรื่อง สาธารณสุขและการทูต

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมนานาชาติ เรื่อง สาธารณสุขและการทูต

วันที่นำเข้าข้อมูล 13 ก.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 13 ก.ค. 2566

| 566 view

เมื่อวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2566 นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ เดินทางเยือนบังกลาเทศเพื่อเข้าร่วมการประชุมนานาชาติ เรื่อง สาธารณสุขและการทูต จัดโดยกระทรวงการต่างประเทศร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการครอบครัวบังกลาเทศ ในโอกาสฉลอง 75 ปี การก่อตั้งองค์การอนามัยโลก (WHO) และความร่วมมือระหว่างหุ้นส่วนด้านสาธารณสุขที่มีมายาวนาน

พิธีเปิดการประชุมจัดขึ้นวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรม Pan Pacific กรุงธากา โดยมีนาง Shiekh Hasina นายกรัฐมนตรีบังกลาเทศเป็นประธาน และมีผู้แทนระดับสูงจากบังกลาเทศ ภูฏาน เมียนมา มัลดีฟ ไทย อินเดีย เนปาล ศรีลังกา เข้าร่วมจำนวนมากกว่า 200 คน 

ช่วงพิธีเปิดการประชุม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ ได้นำเสนอมุมมองและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศของไทยในการรับมือกับความท้าทายด้านสาธารณสุขผ่านการทูตสาธารณสุขและความร่วมมือวิชาการระหว่างประเทศ โดยย้ำความจำเป็นในการในการยกระดับบริการสาธารณสุขแก่ประชาชน และได้แสดงความชื่นชมรัฐบาลบังกลาเทศที่ริเริ่มจัดการประชุมครั้งนี้

หลังพิธีเปิดการประชุม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Zahid Maleque รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการครอบครัวบังกลาเทศ ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความเห็นและแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการโควิด-19 โดยเฉพาะการรณรงค์ฉีดวัคซีนแก่ประชาชน และแนวทางขยายการเข้าถึงระบบสาธารณสุขสำหรับประชาชนทั้งในเมืองและพื้นที่ห่างไกล และเห็นพ้องตามข้อเสนอของฝ่ายบังกลาเทศในการแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านการแพทย์ให้มากขึ้น 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ